info@sef.lv
    Projekti
  


  

 

  
 
Sākumlapa /Projekti

Projekti, kurus realizē SEF darbinieki:

Projekta nosaukums un atsauces numurs

Programma

Fonds

Realizācija

OP-ACT (Options of Actions)                                                   Vairāk par projektu var lasīt sadaļā OP-ACT                                       http://urbact.eu/en/projects/active-inclusion/op-act/homepage/

 

URBACT 1.07.2010 - 31.12.2012          

MOBENAW (Mobilise Energy Awareness)                                       Nr. EIE/07/027/SI2.466831                                                     Vairāk par projektu varat lasīt sadaļā MOBENAW
www.energyxchange.eu

Programma "Intelligent Energy Europe"           

1.10.2007 - 31.03.2010

 

MODEL (Management Of Domains related to Energy in Local Authorities)                                                                                   Nr. EIE/07/110/SI2.466269                                                    Vairāk par projektu varat lasīt sadaļā MODEL                   www.energymodel.eu

 

Programma "Intelligent Energy Europe "          

 

1.09.2007 - 30.04.2010

 

„Nevalstiskā sektora kapacitātes stiprināšana, lai sekmētu Eiropas Sociālā fonda projektu realizēšanu”
Nr.: VPD1/ESF/NVA/05/GS/5.3.1/0001/0132/60

 

Eiropas Sociālais fonds

 

1.09.2006 - 31.01.2007

"Bijušo notiesāto kompleksās sociālās rehabilitācijas modeļa izstrāde un ieviešana"
Nr. VPD1/ESF/NVA/04/GS/3.3.5.2./0001/0028/25
Vairāk par projektu varat lasīt sadaļā REHABILITĀCIJA

Eiropas Sociālais Fonds1.05.2005 - 30.04.2006

EQUAL "Atvērtu darba tirgu sievietēm" (partnera statusā)
Projekta pieteicējs: Resursu centrs sievietēm "Marta"
Līgums ar LR Labklājības Ministriju
Nr. LM11.3-08/06-2005
Vairāk par projektu varat lasīt sadaļā EQUAL

EK iniciatīva "EQUAL"

1.02.2005 - 31.12.2007
SCOPE projektā  jauno Centrāl- un Austrumeiropas valstu valodās tika pārtulkoti mācību materiāli. Latviski pārtulkotie materiāli šīs mājas lapas sadaļā "Dokumenti"

ES PHARE  Busines support programme

1.12.2004 - 1.11.2005

"Savstarpējās sapratnes veicināšana – ceļš uz sabiedrības integrāciju"
Nr. 2002/000-590-01-01/1-40/22
Vairāk par projektu varat lasīt sadaļā Pagalms.
 

ES Phare grantu programma “Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā”

6.10.2004 - 30.05.2005

"Vēja enerģijas izmantošanas attīstība Baltijas jūras reģionā (Latvijas perspektīva)" 
Granta līgums No. LE01.07/GS/0011                                 www.windenergy.lv

ES Phare kooperācijas programma Baltijas jūras reģionā, 2001.g. grantu shēma

1.01.2006 - 31.12.2007

 

"MVU konkurētspējas uzlabošana Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pierobežas rajonos, veidojot frančaizinga tīklu"
Granta līgums No. LE01.07/SPF/0034

ES Phare kooperācijas programma Baltijas jūras reģionā, 2001.g. mazo projektu fonds

28.08.2003 - 10.02.2004

"Rēzeknes Biznesa centra izveidošana (servisa sastāvdaļa - treneru apmācība)" Granta līgums No.: LE0012.02/0007/SC06

ES Phare Nacionālā programma Latvijā, 2000.g. grantu shēma

26-28.02.2003

Seminārs ”Kā uzlabot konkurētspēju ES tirgū”
Apakšlīgums ar ES Komisijas delegāciju Latvijā un SIA "Consensus PR"

Eiropas Komisijas delegācijas Latvijā  speciāla programma

15-16.04.2003


uz augšu