info@sef.lv
    Par mums
  


  

 

  
 
Sākumlapa /Par mums

 

Dibināšana:

Sociālās Ekonomikas fonds (SEF) tika nodibināts 2003.gada 3.martā.

2004. gada 18. jūnijā SEF saskaņā ar LR likumdošanas prasībām tika pārreģistrēts kā "Nodibinājums" Latvijas Republikas biedrību un nodibinājumu reģistrā.

Darbības mērķi:

     1.   Veikt pētījumus sociālajās, ekonomikas un vietējās attīstības jomās;

     2.   Stimulēt sociālu, demokrātisku pilsoniskās sabiedrības attīstību;

     3    Sniegt pakalpojumus sociālās aprūpes un rehabilitācijas jomā;

     4.   Veicināt nodarbinātību, sociālo vienotību un lokālu attīstību;

     5.   Veicināt ES standartu iekļaušanu vietējā darbībā;

     6.   Stimulēt jauno, progresīvo sociālo un tehnoloģisko zināšanu apgūšanu;

     7.   Veicināt projektu attīstību ekoloģiskās situācijas uzlabošanai.

     8.   Organizēt pieaugušo izglītību 

  SEF vadītie projekti:

  Informācija par SEF vadītajiem projektiem atrodama sadaļā Projekti.

  SEF Sadarbības (konsultatīvā) padome

  2004. gada novembrī tika izveidota SEF Sadarbības (konsultatīvā) padome. Padomes dalībnieki ir SEF sadarbības partneri, kuri ir izteikuši vēlēšanos darboties šajā Padomē. Dalība Padomes darbā ir brīvprātīga, un Padome ir atvērta visu veidu juridisko personu (Latvijas, starptautisku un ārvalstu) līdzdalībai. Pašlaik Padomes darbā piedalās:

  • BO KS „Dzīvokļu īpašnieku konsultatīvais centrs”
  • Resursu Centrs sievietēm „Marta” 
  • Rēzeknes NVO brīvprātīgo atbalsta centrs „Meridiāns Pluss”

  Ar SEF Padomes Nolikumu var iepazīties šeit.

  SEF  Uzraudzības padome

  Atbilstoši statūtiem SEF struktūrā ir Uzraudzības padome, kuras kompetencē ietilpst dalība Nodibinājuma darbības stratēģiskajā plānošanā un SEF Valdes darbības uzraudzība. Uzraudzības padomē ir iekļauti valsts vai pašvaldības iestāžu nozīmētie locekļi, atbilstoši tam, kurā nozarē un/vai, kurā teritorijā Nodibinājums darbojas visaktīvāk. 

  Uzraudzības padomes mērķis -  nodrošināt ciešāku saikni starp SEF darbību un aktuālo valsts un pašvaldību pieprasījumu, tādā veidā veicinot SEF darbības rezultātu reālo izmantojamību. 

   

  Sadarbība

  Kopš 2008. gada nodibinājums SEF savā projektu īstenošanas darbībā sadarbojas ar nodibinājumu "Latgales Sociālās Ekonomikas Fonds". www.wix.com/lsef_home/lsef.

   


  uz augšu